Sve vijesti i obavijesti vezane za Gorance i okolicu

FACEBOOK - @gorancionline, TWITTER - @gorancionline, INSTAGRAM - @gorancionline, YOUTUBE - Goranci online, GOOGLE + - Goranci online. Kontakt: goranci.online@gmail.com

17. svibnja 2016.

Izbor odgovarajućeg sustava opskrbe vodom u Gorancima


Ekskluzivno prvi objavljujemo i u nastavcima vam donosimo znanstveni članak o izboru odgovarajućeg sustava opskrbe vodom u Gorancima. Članak su napisali Mladen Zelenika sa Građevinskog fakulteta Svučilišta u Mostaru, Božo Soldo sa Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Jure Antunović iz Inženjerskog projektnog zavoda u Zagrebu.

Područje sela Goranci se nalazi u manjoj suhoj krškoj dolini na približnoj koti od 650 m između rijeke Neretve i krškog polja Mostarsko Blato. Područje je naseljeno prije više stoljeća, jer je dolina plodna, a brdovita prostranstva predstavljaju vrijedne pašnjake.

Ovo je veoma vrijedan krajolik, jer su krške naslage vodopropusne, pripadaju slivu slivu iz kojeg se napajaju nizvodni stalni izvori vode rijeke Radobolje i Studenca. Voda iz ova dva izvora se intenzivno koristi za vodoopskrbni sustav grada  Mostara i njegove uže okoline. Iako je visoki stupac oborina, na području Goranaca nema niti jednog kontroliranog izvora vode niti egzaktnih podataka o dokazivanju podzemne vode pa se cijene vode visoke tijekom ljetne sezone.

U člancima će se dati pregled tradicionalnih izvorišta vode i sanitarnih prilika. Pokazuju se i mogućnosti opkrbe potrebnih količina pitke vode, poboljšanja sanitarnih prilika i zaštite kakvoće vode u nizvodnim izvorima.
Share:

Copyright © Goranci online | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com