Župe u Mostaru

Župa je najmanja administrativna jedinica u kršćanskim crkvama. Tradicionalno označava zajednicu vjernika koja živi na određenom području unutar biskupije. Svaka župa ima župnika kao vlastitog upravitelja i vlastitu, mjesnu crkvu. Iako je župa najčešće određena područjem, ona može biti određena i obredom, nacionalnošću i jezikom. 

Više župa obuhvaćeno je u dekanat, a više dekanata predstavlja biskupiju - time je župa kao prostorna i područna jedinica ustrojstveno povezana s cijelom Crkvom.

Uz župnika (župnog vikara) kao poglavara i pastira (prema Zakoniku kanonskog prava), kapelana i redovnika, osim klera, u župno je djelovanje uključen i laikat predstavništvom u župnim pastoralnim i ekonomskim vijećima, koje njeguje načela supsidijarnosti, solidarnosti i predstavničke demokracije, s obzirom na to da se članovi vijeća biraju na izborima unutar župne zajednice. 

Uz stolnicu ili katedralu vezana je i jedna od ukupo 6 danas postojećih mostarskih gradskih katoličkih župa, Župa Marije Majke Crkve, kojoj istodobno služi kao župna crkva. Osim dijela grada (Centar 1), obuhvaća još i Zahum. Župni ured nalazi se u ulici nadbiskupa Petra Čule b.b. 

Ostalih šest mostarskih župa su: 

 1. Župa svetoga Ivana Apostola i Evanđelista (osnovana na svetkovinu Bogojavljenja 6. siječnja 1993. godine, a obuhvaća Centar 2 i Zalik; župni ured je u ulici Kneza Višeslava 2), 
 2. Župa svetoga Luke Evanđelista (osnovana na svetkovinu Bogojavljenja 6. siječnja 1993. godine, a obuhvaća Iliće; župni ured je u Barakovac b. b.), 
 3. Župa svetoga Marka Evanđelista (osnovana na svetkovinu Bogojavljenja 6. siječnja 1993. godine, a obuhvaća Cim; župni ured je isti kao i za Župu sv. Luke u Ilićima, Barakovac b. b.; na području župe nalazi se ostatci rimske bazilike), 
 4. Župa svetoga Mateja Evanđelista (osnovana na svetkovinu Bogojavljenja 6. siječnja 1993. godine, a obuhvaća Rudnik i Orlac; župni ured je u Rudarskoj ulici b.b.)
 5. Župa svetoga Petra i Pavla (obuhvaća Podhum, Rodoč, Jasenicu; župni ured je u Franjevačkoj ulici 2; sve do osamdesetih godina prošloga stoljeća jedina katolička župa u Mostaru; na području grada stara župa od 15. do 17. stoljeća, obnovljena 1849. godine), 
 6. Župa svetoga Tome Apostola (osnovana 7. listopada 2011. godine), obuhvaća područje mjesne zajednice Bijeli Brijeg II.

* Mostarsko-Duvanjska i Trebinjsko-Mrkanjska biskupija

 • Biskup: msgr. dr. Petar Palić
 • Adresa: Nadbiskupa Čule b.b. p.p. 54 88000 Mostar 
 • Tel: 036 334 050 / Mob: 063 396 884 / Fax: 036 334 080
 • E-mail: kancelar@biskupija-mostar.ba 
 • Web stranica: biskupija-mostar.ba

* Hercegovačka Franjevačka Provincija - Uznesenja Blažene djevice Marije

 • Provincijal: dr. fra Miljenko Šteko
 • Adresa: Franjevačka 1, pp 153 88 000 Mostar 
 • Tel: 036 333 525 / Fax: 036 333 526
 • E-mail: mostar@franjevci.info
 • Web stranica: franjevci.info
Školske sestre franjevke Krista Kralja Provincija Svete Obitelji
 • Provincijska predstojnica: s. M. Franka Bagarić
 • Adresa: Franjevačka 88, Mostar, BiH 
 • Tel: 036 333 170 
 • E-mail: mostarska.provincija@ssfcr.org  
 • Web: ssf-mostar.com
Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga
 • Kućna poglavarica: s. Antonina Erić
 • Adresa: Samostan Presvete Euharistije - Kralja Petra Krešimira IV 1 BiH - 88000 Mostar 
 • Tel: 036 317 906  
 • E-mail: s-milosrdnice-mo@tel.net.ba
 • Web: milosrdnice-bih.com

---------- Ž U P E ----------

Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru


Katedrala Marije Kraljice neba i Majke Crkve je stolna ili katedralna crkva mostarsko-duvanjskoga biskupa te je u tome svojstvu glavna crkva odnosno crkva matica Mostarsko-duvanjske biskupije i istodobno je jedna od danas četri postojeće katoličke stolnice, katedrale u Bosni i Hercegovini. Podignuta na čast Božju a posvećena je Blaženoj Djevici Mariji, Kraljici neba i Majki Crkve. 

Nastojanjem apostolskoga vikara biskupa Anđela Kraljevića, franjevca, u Mostaru je 7. ožujka 1866. godine počela gradnja katedralne crkve apostolskih prvakâ svetoga Petra i Pavla, dovršena je većom pomoći dobrotvora iz inozemstva i blagoslovljena 1872. Uz nju je 1873. podignut prostran i udoban župni stan. Ova prva mostarska katedrala pripojena je 1890. godine mostarskomu franjevačkom samostanu te je istodobno nastavila služiti i kao župna crkva i kao stolna crkva. Bilo je to u doba prvoga mostarsko-duvanjskoga biskupa Paškala Buconjića, franjevca, (1880.-1910.), koji je hercegovačkim franjevcima pomogao sagraditi samostan s bogoslovijom, podignut tijekom 1890. i 1891. godine, i opskrbio potrebnim. 

Inače, to je u Mostaru sve do početka osamdesetih godina prošloga stoljeća bila i jedina crkva na raspolaganju mostarskim katolicima. A kako ni jedan biskup u redovitim prilikama ne može vršiti svoju službu bez vlastite crkve, niti biskupija može biti bez crkve matice, biskup Paškala Buconjića je pribavio zemljište za novu biskupsku crkvu, u predjelu grada tada zvanom Guvno, a danas Rondo odnosno Trg hrvatskih velikana.
 • Župnik: don Josip Galić
 • Adresa: Nadbiskupa Čule bb, pp. 54, 88000 Mostar
 • Kontakt: 036 331-353 / Fax: 036 329-306
 • E-mail: katedrala.mostar@gmail.com
 • Web stranica: katedrala-mostar.info
 • Zaštitnik: blagdan Marije Majke Crkve (Duhovski ponedjeljak)
 • Svetkovina posvete same stolnice ili katedrale, koja je istodobno blagdan za cijelu Mostarsko-duvanjsku biskupiju i pada na 14. rujna i svetkovina svetoga Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, koja pada na 19. ožujka.


Župa svetih Petra i Pavla


Popularno nazvana "Franjevačka". Uvjeti za izgradnju ove crkve stvorili su se tek slabljenjem osmanske moći, popuštanjem stege i reformama Osmanskog Carstva. Nakon što je 1847. u Vukodolu izgrađen kompleks biskupske rezidencije, sjedište nove franjevačke provincije i sjedište mostarskog biskupa, godine 1866. došlo je do izgradnje franjevačke crkve sv. Petra i Pavla u samom gradu. 

Tridesetak godina poslije izgrađen je i franjevački samostan. Crkva je uništena u srpsko-crnogorskom granatiranju Mostara 1992. Poslije rata ponovno je izgrađena. 

Crkva ima najviši zvonik u Bosni i Hercegovini (107 metara). 

 • Župnik: fra Bože Milić
 • Adresa: Franjevačka 1., pp 153 88 000 Mostar
 • Kontakt: 036 319 688 / Fax: 036 334 231
 • E-mail: zupasvpetraipavla@gmail.com
 • Web stranica: franjevci-mostar.info
 • Zaštitnik: Sveti Petar i Pavao (29. lipnja)


Župa svetog Luke - Ilići i svetog Marka - Cim


Na Bogojavljenje 6. siječnja, godine Gospodnje 1993. msgr. Pavao Žanić, biskup mostarsko-duvanjski, odcijepio je od katedralne župe Marije Majke Crkve četiri gradske župe, posvećene četvorici evanđelista: sv. Mateju ap. i ev. (Rudnik-Orlac-Raštani), sv. Marku ev. (Cim), sv. Luki ev. (Ilići) i sv. Ivanu ap. i ev. (Centar-Zalik).

Osnivanje župe u Ilićima (zajedno s Cimom) predviđeno je još Decizijom sv. Stolice iz 1899. godine. Biskupski je ordinarijat već 1966. godine zatražio od civilnih vlasti dopuštenje da se u predjelu Cim-Ilići sagradi crkva koja će služiti novoj župi.
 • Župnik: don Pero Miličević, župnik Ilića i župni upravitelj Cima
 • Adresa: Bare b.b. Cim-Ilići
 • Kontakt: 036 834 050 / Mob: 063 483 540
 • Web stranica: kristadobrogpastira.com
 • Zaštitnik: nedjelja Krista Dobroga Pastira (4. Uskrsna)


Župa sv. Tome apostola na Bijelom Brijegu


Nakon što je 14. rujna 1980. kanonski osnovana katedralna župa Marije Majke Crkve u Mostaru, tijekom vremena ukazala se potreba da se od iste župe odcijepe i zakonski ustanove još četiri nove župe, posvećene svetim Evanđelistima Mateju, Marku, Luki i Ivanu, što je učinjeno dekretima od 6. siječnja 1993. godine. 

Imajući u vidu da katedralnoj župi i nakon sva četiri odvajanja novih župa još uvijek pripada oko 14.500 katoličkih vjernika u Mostaru, i da je prava potreba da se bolje rasporedi dušobrižnički rad na njezinu području, u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava, kanon 515, br. 1-3, ovim Dekretom osnivam i uspostavljam novu župu koju stavljam pod nebesku zaštitu sv. Tome Apostola, odvajajući je isključivo od sadašnje katedralne župe. 
 • Župnik: don Krešo Puljić
 • Adresa: Kneza Trpimira 8, 88000 Mostar
 • Kontakt: 036 329 490
 • E-mail: svtomamostar@gmail.com
 • Web stranica: svtoma.com
 • Zaštitnik: Sveti Toma apostol (3. srpnja)


Župa sv. Mateja, apostola i evanđelista na Rudniku 


Na Bogojavljenje, 6. siječnja 1993., u jeku rata, msgr. Pavao Žanić, biskup mostarsko-duvanjski, zajedno s koadjutorom biskupom Ratkom Perićem, poštujući ono što je trebalo poštovati, odcijepio je od katedralne župe Marije Majke Crkve još četiri nove gradske župe, posvećene četvorici svetih evanđelista: Mateju, Marku, Luki i Ivanu. 

Iz dekreta osnivanja župe: „Granice župe sv. Mateja - Rudnik-Orlac određene su ovako: Na zapadu graniči sa župom Cim, tj. od Goranačkih okuka starim Vihovičkim putem pokraj Rudarskih kopova ide na Splitsku ulicu. Lijeva strana Rudnik-Orlac, desna Cim. Na jugoistoku graniči katedralnom župom, tj. Splitskom ulicom do križanja s Avenijom. Na sjeveroistoku graniči sa župom Centar-Zalik, tj. Avenijom preko terena nekadašnjega poduzeća „Obnova" izlazi na Neretvu linijom kojom se predviđa produženje Avenije i izgradnja mosta na Neretvi. Na sjeveru graniči sa župom Potoci, tj. teče rijekom Neretvom do Vojna (koje pripada župi Potoci). 

Nova je župa posvećena sv. Mateju apostolu i evanđelistu, kojemu blagdan Crkva slavi 21. rujna."
 • Župnik: don Tomislav Ljuban
 • Adresa: Rudarska bb, 88 000 Mostar
 • Kontakt: 036 348 846
 • E-mail: info@sveti-matej.com
 • Web stranica: sveti-matej.com
 • Zaštitnik: Sveti Matej apostol i evanđelist (21. rujna)


Župa svetog Ivana apostola i evanđelista Centar - Zalik


U svrhu što bolje evangelizacije i pastorizacije Božjega naroda na području katedralne župe u gradu Mostaru u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava, kanon 515, 1-3, i odlukama Papinskoga Dekreta “Romanis Pontificibus” iz 1975. godine, te u smislu konkretnih poticaja Kongregacije za evangelizaciju naroda od 11. travnja 1991. godine, odlučio sam osnovati i kanonski utemeljiti župu u Centru-Zaliku. 

Misao o osnutku ove župe prati me osobito od trenutka preuzimanja pune uprave u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, 14. rujna 1980. godine, kad je proradila katedralna župa Majka Crkve i Kraljica svijeta u Mostaru. 

Kroz sve ovo vrijeme od 1980. nadalje je Biskupski ordinarijat nastojao oko provedbe Dekreta Sv. Stolice s obzirom na osnivanje novih župa.
 • Župnik: don Ivan Turudić
 • Adresa: Kneza Višeslava 2, 88000 Mostar
 • Kontakt: 036 326 568 / Mob: 063 548 240
 • E-mail: svivanmostar@gmail.com
 • Web stranica: svivan.ba
 • Zaštitnik: Sveti Ivan apostol i evanđelist (27. prosinca)
Podijeli na:

Nema komentara:

Objavi komentar

SLIKA MJESECA: Goranačka ljepota