Katolička crkva u Mostaru

Katolička crkva u BiH sastoji se od jedne nadbiskupije i dvoje biskupije: Vrhbosanske nadbiskupije (sjedište kardinala, nadbiskupa i metropolite), Banjalučku biskupiju, Mostarsko-duvanjsku i Trebinjsko-mrkansku biskupiju. U BiH postoje i dvije franjevačke provincije: Bosne Srebrene sa sjedištem u Sarajevu i Hercegovačka provincija Uznesenja Blažene Djevice Marije sa sjedištem u Mostaru.

Na području Mostarskog dekanata (Grada Mostara) djeluju dijecezanski (petrovci, donovi) i franjevački svećenici. Dvije najpoznatije crkve su Katedrala Marije Majke Crkve pored koje je sjedište Mostarsko-duvanjskog i Trebinjsko-mrkanskog biskupa i crkva sv. Petra i Pavla (Franjevačka) pored kojeg je sjedište provincijala Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.

 
                               Katedrala Marije Majke Crkve                 crkva sv. Petra i Pavla

Na području Grada Mostara djeluju i dva reda časnih sestara: Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga (katedrala) i Školske sestre franjevke Krista Kralja - Provincija Svete Obitelji (franjevačka).

Crkva sv. Petra i Pavla sa impozantnim zvonikom od 107 metara čiju unutrašnjost uređuje svjetski poznati sakralni umjetnik i teolog Marko Ivan Rupnik, nesumnjivo će postati jedna od najvrjednijih sakralnih građevina na Zapadnom Balkanu.

Župa

Župa je najmanja administrativna jedinica u kršćanskim crkvama. Tradicionalno označava zajednicu vjernika koja živi na određenom području unutar biskupije. Svaka župa ima župnika kao vlastitog upravitelja i vlastitu, mjesnu crkvu. Iako je župa najčešće određena područjem, ona može biti određena i obredom, nacionalnošću i jezikom. 

Više župa obuhvaćeno je u dekanat (8 je dekanata u našoj biskupiji: Mostarski dekanat, Broćanski dekanat, Čapljinski dekanat, Grudski dekanat, Duvanjski dekanat, Posuški dekanat, Ljubuški dekanat i Širokobriješki dekanat), a više dekanata predstavlja biskupiju - time je župa kao prostorna i područna jedinica ustrojstveno povezana s cijelom Crkvom.

Uz župnika i župnog vikara kao poglavara i pastira (prema Zakoniku kanonskog prava), kapelana i redovnika, osim klera, u župno je djelovanje uključen i laikat predstavništvom u župnim pastoralnim i ekonomskim vijećima, koje njeguje načela supsidijarnosti, solidarnosti i predstavničke demokracije, s obzirom na to da se članovi vijeća biraju na izborima unutar župne zajednice. 

Uz stolnicu ili katedralu vezana je i jedna od ukupo 6 danas postojećih mostarskih gradskih katoličkih župa, Župa Marije Majke Crkve (župnik don Josip Galić), kojoj istodobno služi kao župna crkva. Osim dijela grada (Centar 1), obuhvaća još i Zahum. Župni ured nalazi se u ulici nadbiskupa Petra Čule b.b. 

Župe Mostarskog dekanata: 

 1. Katedrala Marije Majke Crkve (župnik don Josip Galić), stolna ili katedralna crkva mostarsko-duvanjskoga biskupa te je u tome svojstvu glavna crkva odnosno crkva matica Mostarsko-duvanjske biskupije i istodobno je jedna od danas četiri postojeće katoličke stolnice, katedrale u Bosni i Hercegovini. Osim dijela grada (Centar 1), obuhvaća još i Zahum.
 2. Župa svetoga Petra i Pavla (župnik fra Danko Perutina) obuhvaća dio Rondoa, Podhum, Rodoč, Jasenicu. Sve do osamdesetih godina prošloga stoljeća jedina katolička župa u Mostaru; na području grada stara župa od 15. do 17. stoljeća, obnovljena 1849. godine).
 3. Župa svetoga Ivana Apostola i Evanđelista (župnik don Ivan Turudić) osnovana na svetkovinu Bogojavljenja 6. siječnja 1993. godine, a obuhvaća Centar 2 i Zalik.
 4. Župa svetoga Luke Evanđelista (župnik don Pero Miličević) osnovana na svetkovinu Bogojavljenja 6. siječnja 1993. godine, a obuhvaća Iliće, Crkva Krista Dobrog Pastira.
 5. Župa svetoga Marka Evanđelista (župnik don Pero Miličević) osnovana na svetkovinu Bogojavljenja 6. siječnja 1993. godine, a obuhvaća Cim; župni ured je isti kao i za Župu sv. Luke u Ilićima,; na području župe nalazi se ostatci rimske bazilike, Crkva Krista Dobrog Pastira.
 6. Župa svetoga Mateja Evanđelista (župnik don Tomislav Ljuban) osnovana na svetkovinu Bogojavljenja 6. siječnja 1993. godine, a obuhvaća Rudnik i Orlac.
 7. Župa svetoga Tome Apostola (župnik don Damir Pažin) osnovana 7. listopada 2011. godine, obuhvaća područje Mjesne zajednice Bijeli Brijeg II.
 8. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije (župnik fra Ivan Ivanda) osnovana 1881. godine. Jedna je od narasprostranjenijih župa, obuhvaća Gorance, Bogodol i Rašku Goru od većih mjesta.
 9. Župa Presvetog Srca Isusova (don Rajko Marković). Obuhvaća Potoci, Bijelo Polje, Vojno.
 10. Župa Presvetog Trojstva (župnik don Slaven Ćorić) obuhvaća Blagaj i Bunu
 11. Župa Svih svetih (upravitelj župe don Drago Ćurković) obuhvaća Drežnicu, Vrde.
 12. Župa Bezgrješnog začeća (župni upravitelj župe don Drago Ćurkovićobuhvaća Jablanicu.
 13. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje (don Stipe Gale) je jedna od najvećih župaobuhvaća Nevesinje, Kalinovik, Foča, Foča-FBiH/Ustikolina, Čajniče, Novo Goražde, dio općine Goražde s desne strane rijeke Drine, manji dio jugoistočnog dijela predratne općine Konjic – Vranješina, potom zapadni dio općine Rudo s lijeve strane rijeke Lima), k tomu nevesinjski župnici, od osnutka župe, imaju na pastoralnoj brizi i područje Gacka, župe Trebinje u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji.
 14. Župa sv. Ivana Krstitelja obuhvaća Konjic (župnik fra Drago Vujević)
 15. Župa sv. Jure obuhvaća Glavatičevo (župni upravitelj fra Ferdo Boban)

* Mostarsko-Duvanjska i Trebinjsko-Mrkanjska biskupija

 • Biskup: mons. dr. Petar Palić
 • Adresa: Nadbiskupa Čule b.b. p.p. 54 88000 Mostar 
 • Tel: 036 334 050 / Mob: 063 396 884 / Fax: 036 334 080
 • E-mail: kancelar@biskupija-mostar.ba 
 • Web stranica: biskupija-mostar.ba

* Hercegovačka Franjevačka Provincija - Uznesenja Blažene djevice Marije

 • Provincijal: dr. fra Jozo Grbeš
 • Adresa: Franjevačka 1, pp 153 88 000 Mostar 
 • Tel: 036 333 525 / Fax: 036 333 526
 • E-mail: mostar@franjevci.info
 • Web stranica: franjevci.info
Školske sestre franjevke Krista Kralja Provincija Svete Obitelji
 • Provincijska predstojnica: s. M. Franka Bagarić, provincijska predstojnica
 • Adresa: Franjevačka 88, Mostar, BiH 
 • Tel: 036 333 170 
 • E-mail: mostarska.provincija@ssfcr.org  
 • Web: ssf-mostar.com
Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga
 • Provincijalna poglavarica: s. M. Julijana Djaković
 • Kućna poglavarica u Mostaru: s. Antonina Erić
 • Adresa: Samostan Presvete Euharistije - Kralja Petra Krešimira IV 1 BiH - 88000 Mostar 
 • Tel: 036 317 906  
 • E-mail: s-milosrdnice-mo@tel.net.ba
 • Web: milosrdnice-bih.com

---------- Ž U P E ----------

Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru


Katedrala Marije Kraljice neba i Majke Crkve je stolna ili katedralna crkva mostarsko-duvanjskoga biskupa te je u tome svojstvu glavna crkva odnosno crkva matica Mostarsko-duvanjske biskupije i istodobno je jedna od danas četri postojeće katoličke stolnice, katedrale u Bosni i Hercegovini. Podignuta na čast Božju a posvećena je Blaženoj Djevici Mariji, Kraljici neba i Majki Crkve. 

Nastojanjem apostolskoga vikara biskupa Anđela Kraljevića, franjevca, u Mostaru je 7. ožujka 1866. godine počela gradnja katedralne crkve apostolskih prvakâ svetoga Petra i Pavla, dovršena je većom pomoći dobrotvora iz inozemstva i blagoslovljena 1872. Uz nju je 1873. podignut prostran i udoban župni stan. Ova prva mostarska katedrala pripojena je 1890. godine mostarskomu franjevačkom samostanu te je istodobno nastavila služiti i kao župna crkva i kao stolna crkva. Bilo je to u doba prvoga mostarsko-duvanjskoga biskupa Paškala Buconjića, franjevca, (1880.-1910.), koji je hercegovačkim franjevcima pomogao sagraditi samostan s bogoslovijom, podignut tijekom 1890. i 1891. godine, i opskrbio potrebnim. 

Inače, to je u Mostaru sve do početka osamdesetih godina prošloga stoljeća bila i jedina crkva na raspolaganju mostarskim katolicima. A kako ni jedan biskup u redovitim prilikama ne može vršiti svoju službu bez vlastite crkve, niti biskupija može biti bez crkve matice, biskup Paškala Buconjića je pribavio zemljište za novu biskupsku crkvu, u predjelu grada tada zvanom Guvno, a danas Rondo odnosno Trg hrvatskih velikana.
 • Župnik: don Josip Galić
 • Adresa: Nadbiskupa Čule bb, pp. 54, 88000 Mostar
 • Kontakt: 036 331-353 / Fax: 036 329-306
 • E-mail: katedrala.mostar@gmail.com
 • Web stranica: katedrala-mostar.info
 • Zaštitnik: blagdan Marije Majke Crkve (Duhovski ponedjeljak)
 • Svetkovina posvete same stolnice ili katedrale, koja je istodobno blagdan za cijelu Mostarsko-duvanjsku biskupiju i pada na 14. rujna i svetkovina svetoga Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, koja pada na 19. ožujka.


Župa svetih Petra i Pavla


Popularno nazvana "Franjevačka". Uvjeti za izgradnju ove crkve stvorili su se tek slabljenjem osmanske moći, popuštanjem stege i reformama Osmanskog Carstva. Nakon što je 1847. u Vukodolu izgrađen kompleks biskupske rezidencije, sjedište nove franjevačke provincije i sjedište mostarskog biskupa, godine 1866. došlo je do izgradnje franjevačke crkve sv. Petra i Pavla u samom gradu. 

Tridesetak godina poslije izgrađen je i franjevački samostan. Crkva je uništena u srpsko-crnogorskom granatiranju Mostara 1992. Poslije rata ponovno je izgrađena. 

Crkva ima najviši zvonik u Bosni i Hercegovini (107 metara). 

 • Župnik: fra Bože Milić
 • Adresa: Franjevačka 1., pp 153 88 000 Mostar
 • Kontakt: 036 319 688 / Fax: 036 334 231
 • E-mail: zupasvpetraipavla@gmail.com
 • Web stranica: franjevci-mostar.info
 • Zaštitnik: Sveti Petar i Pavao (29. lipnja)


Župa svetog Luke - Ilići i svetog Marka - Cim


Na Bogojavljenje 6. siječnja, godine Gospodnje 1993. msgr. Pavao Žanić, biskup mostarsko-duvanjski, odcijepio je od katedralne župe Marije Majke Crkve četiri gradske župe, posvećene četvorici evanđelista: sv. Mateju ap. i ev. (Rudnik-Orlac-Raštani), sv. Marku ev. (Cim), sv. Luki ev. (Ilići) i sv. Ivanu ap. i ev. (Centar-Zalik).

Osnivanje župe u Ilićima (zajedno s Cimom) predviđeno je još Decizijom sv. Stolice iz 1899. godine. Biskupski je ordinarijat već 1966. godine zatražio od civilnih vlasti dopuštenje da se u predjelu Cim-Ilići sagradi crkva koja će služiti novoj župi.
 • Župnik: don Pero Miličević, župnik Ilića i župni upravitelj Cima
 • Adresa: Bare b.b. Cim-Ilići
 • Kontakt: 036 834 050 / Mob: 063 483 540
 • Web stranica: kristadobrogpastira.com
 • Zaštitnik: nedjelja Krista Dobroga Pastira (4. Uskrsna)


Župa sv. Tome apostola na Bijelom Brijegu


Nakon što je 14. rujna 1980. kanonski osnovana katedralna župa Marije Majke Crkve u Mostaru, tijekom vremena ukazala se potreba da se od iste župe odcijepe i zakonski ustanove još četiri nove župe, posvećene svetim Evanđelistima Mateju, Marku, Luki i Ivanu, što je učinjeno dekretima od 6. siječnja 1993. godine. 

Imajući u vidu da katedralnoj župi i nakon sva četiri odvajanja novih župa još uvijek pripada oko 14.500 katoličkih vjernika u Mostaru, i da je prava potreba da se bolje rasporedi dušobrižnički rad na njezinu području, u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava, kanon 515, br. 1-3, ovim Dekretom osnivam i uspostavljam novu župu koju stavljam pod nebesku zaštitu sv. Tome Apostola, odvajajući je isključivo od sadašnje katedralne župe. 
 • Župnik: don Krešo Puljić
 • Adresa: Kneza Trpimira 8, 88000 Mostar
 • Kontakt: 036 329 490
 • E-mail: svtomamostar@gmail.com
 • Web stranica: svtoma.com
 • Zaštitnik: Sveti Toma apostol (3. srpnja)


Župa sv. Mateja, apostola i evanđelista na Rudniku 


Na Bogojavljenje, 6. siječnja 1993., u jeku rata, msgr. Pavao Žanić, biskup mostarsko-duvanjski, zajedno s koadjutorom biskupom Ratkom Perićem, poštujući ono što je trebalo poštovati, odcijepio je od katedralne župe Marije Majke Crkve još četiri nove gradske župe, posvećene četvorici svetih evanđelista: Mateju, Marku, Luki i Ivanu. 

Iz dekreta osnivanja župe: „Granice župe sv. Mateja - Rudnik-Orlac određene su ovako: Na zapadu graniči sa župom Cim, tj. od Goranačkih okuka starim Vihovičkim putem pokraj Rudarskih kopova ide na Splitsku ulicu. Lijeva strana Rudnik-Orlac, desna Cim. Na jugoistoku graniči katedralnom župom, tj. Splitskom ulicom do križanja s Avenijom. Na sjeveroistoku graniči sa župom Centar-Zalik, tj. Avenijom preko terena nekadašnjega poduzeća „Obnova" izlazi na Neretvu linijom kojom se predviđa produženje Avenije i izgradnja mosta na Neretvi. Na sjeveru graniči sa župom Potoci, tj. teče rijekom Neretvom do Vojna (koje pripada župi Potoci). 

Nova je župa posvećena sv. Mateju apostolu i evanđelistu, kojemu blagdan Crkva slavi 21. rujna."
 • Župnik: don Tomislav Ljuban
 • Adresa: Rudarska bb, 88 000 Mostar
 • Kontakt: 036 348 846
 • E-mail: info@sveti-matej.com
 • Web stranica: sveti-matej.com
 • Zaštitnik: Sveti Matej apostol i evanđelist (21. rujna)


Župa svetog Ivana apostola i evanđelista Centar - Zalik


U svrhu što bolje evangelizacije i pastorizacije Božjega naroda na području katedralne župe u gradu Mostaru u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava, kanon 515, 1-3, i odlukama Papinskoga Dekreta “Romanis Pontificibus” iz 1975. godine, te u smislu konkretnih poticaja Kongregacije za evangelizaciju naroda od 11. travnja 1991. godine, odlučio sam osnovati i kanonski utemeljiti župu u Centru-Zaliku. 

Misao o osnutku ove župe prati me osobito od trenutka preuzimanja pune uprave u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, 14. rujna 1980. godine, kad je proradila katedralna župa Majka Crkve i Kraljica svijeta u Mostaru. 

Kroz sve ovo vrijeme od 1980. nadalje je Biskupski ordinarijat nastojao oko provedbe Dekreta Sv. Stolice s obzirom na osnivanje novih župa.
 • Župnik: don Ivan Turudić
 • Adresa: Kneza Višeslava 2, 88000 Mostar
 • Kontakt: 036 326 568 / Mob: 063 548 240
 • E-mail: svivanmostar@gmail.com
 • Web stranica: svivan.ba
 • Zaštitnik: Sveti Ivan apostol i evanđelist (27. prosinca)
Podijeli na:

Nema komentara:

Objavi komentar

Zapratite nas na FB, Instagramu i Twitteru, lajkajte i podijelite objavu

a

google.com, pub-8801838836830184, DIRECT, f08c47fec0942fa0