Održan sastanak članova Ekološke udruge Raška Gora


Dana 30. ožujka 2018. godine održan je sastanak članova Ekološke udruge Raška Gora u postorijama Etno doma „Ante Toni Pehar“ u Domazetima u Raškoj Gori.

Na sastanku se razgovaralo o operativnim aktivnostima Uduge u tekućoj godini, a sve na temelju ranije usvojenog godišnjeg plana rada.

Najviše se raspravljalo o radovima na nastavku sanacije puta koji povezuje ovo područje sa gradom Mostarom. Članovi Udruge su se usuglasili o slijedećim operativnim aktivnostima oko nastavka sanacije puta, te su i pojedinačno utvrđene obveze koje trebaju izvršiti pojedini članovi Udruge.
Drugo veoma važno pitanje o kojem se raspravljalo je bilo pitanje nastavka završnih radova na Etno domu „Ante Toni Pehar“. Zaključeno je da su dobro isplanirani radovi, te kako ih je potrebno okončati u što kraćem roku. Također je izvršen raspored obveza članova na tim aktivnostima.
U nastavku sastanka se razgovaralo o ovogodišnjem organiziranju obilježavanja dana Sv. Nikole Tavelića u Raškoj Gori. Zaključeno je kako je prošlogodišnje obilježavanje bilo jako uspješno u svakom pogledu, te kako se ovogodišju manifastaciju treba još bolje pripremiti.


U tu svrhu formiran je Odbor za obilježavanje tjedna Sv. Nikole Tavelića u Raškoj Gori sastavu:
  1. Oto Pehar - predsjednik
  2. Janja Raič
  3. Dragica Pandža
  4. Stojan Pandža (Džidušić)
  5. Dražen Pandža
  6. Josip Aničić
  7. Markan Aničić
  8. Slavko Pandža (Džidušić)
  9. Dragan Pandža (Krlaš)
  10. Ivan Pandža (Krčalac)
Sa zadaćom da za prvi slijedeći sastanak članova Udruge sačini prijedlog programa
obilježavanja tjedna Sv. Nikole Tavelića u Raškoj Gori.

Također se obvezuju svi članovi dasve svoje prijedloge u svezi izrade programa obilježavanja dostave formiranom radnom tijelu. Također se obvezuju da kroz osobnu i druge vrste komunikacija pozovu sve zainteresirane i osobe dobre volje da se pridruže u cjelokupnim aktivnostima planiranja i provedbe obilježavanja tjedna Sv. Nikole Tavelića u Raškoj Gori.

Na kraju je dogovoreno reguliranje godišnje članarine za sve članove Udruge i njene simpatizere, priopćeno je iz Ekološke udruge Raška Gora.

 
Share:

Business

Popular Posts

Razmišljate o gradnji kuće, prostora ili o dizajnu interijera a nemate ideja !? Tu je 3D 2D Project